Wola i Praga. Adwokat dla firm i mieszkańców

Kancelaria funkcjonuje na rynku warszawskim od 2012 r. Przez ten czas nasz prawnik i radca prawny udzielili wsparcia ksiegowego i prawnego setkom mieszkańców Warszawy oraz firmom m.in. z dzielnicy Wola czy Praga. Każdy nasz prawnik oraz radca prawny dążą do jak najbardziej rzetelnego i uczciwego wykonywania usług. Nasza firma świadczy usługi prawne oraz usługi księgowe i rachunkowe. Usługi te świadczy osoba będąca z wykształcenia prawnikiem, która nie jest członkiem samorządów prawniczych oraz współpracujący z nami radcowie prawni. Z uwagi na umiejscowienie siedziby naszej firmy na terenie Warszawy, wsparcie prawne i księgowe udzielane było i jest głównie mieszkańcom Warszawy lub okolic w tym w szczególności z dzielnic Wola oraz Praga. Nasze usługi prawnik oraz radca prawny świadczą także na terenie całego kraju oraz za jego granicami. Naszych Klientów każdy nasz prawnik, w tym radca prawny wspierają osobiście w lokalach umiejscowionych po wschodniej i zachodniej cześci Warszawy oraz w innych miejscach np. Sądzie, Urzędzie Skarbowym czy na spotkaniu z innym Kontrahentem. Nasze biuro w przeciwieństwie do większości innych firm posiada rozszerzony profil działalności. Oprócz usług prawnych nasz prawnik lub radca prawny bowiem w stanie zaoferować naszym Klientom (również z dzielnicy Wola i Praga) także usługi księgowe oraz kadrowe. Przyczynia się to często do objęcia naszymi usługami Klienta w szerszym zakresie przy zaoferowaniu takiemu Klientowi lepszego wsparcia. Z naszą Kancelarią współpracują prawnicy, w tym osoby posiadające tytuł radcy prawnego czy adwokata. Zachęcamy do zapoznania się z zakresem naszych usług, doświadczeniem zawodowym współpracujących z nami prawników oraz z cennikiem usług. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego, internetowego lub oczywiście bezpośredniego w siedzibie dogodnego dla Państwa biura. Koszt porady prawnej to kwota od 100 do 120 zł netto.

Dzielnice Wola i Praga. Adwokat z prawa rodzinnego

Wola, Praga, Dobry, Adwokat

Nasz prawnik i radca prawny oferują pomoc z prawa rodzinnego. Możemy zaproponować wsparcie w zakresie sporządzenia pozwu lub wniosku dotyczącego dowolnej tematyki prawa rodzinnego. Klientom z dzielnicy Wola lub Praga nasz prawnik oraz radca prawny zapewnia przede wszystkim pomoc w sprawach o rozwód, alimenty lub z zakresu sprawa spadkowego. Pomoc prawnika obejmuje poza sprawami rozwowodymi i alimentacyjnymi również inne zagadnienia np. ograniczenie władzy rodzicielskiej czy ustalenie kontaktów z dzieckiem. Tematyka spraw rodzinnych wymaga zasadniczo osobistego kontaktu z prawnikiem. Z tych względów dla Klientów z dzielnicy Praga i Wola udostępniamy zapewniający komfort i poufność lokal w centrum miasta. W nagłych sytuacjach lub w przypadku braku możliwości osobistego skontaktowania się z radcą prawnym lub prawnikiem mieszkańcy dzielnicy Wola i Praga mogą liczyć na porady prawne online za pośrednictwem telefonu lub Internetu. Możliwy jest przez to tani oraz dobry i skuteczny kontakt z prawnikiem. Osoby i rodziny z dzielnicy Praga lub Wola mogą otrzymać wsparcie naszego prawnika również przy reprezentacji w sądach rodzinnych. Każdy nasz prawnik z uwagi na posiadanie praktyki w sporach z zakresu prawa pracy, oferuje kompleksowe wsparcie w sądach rodzinnych wszystkich instancji. Z tych względów zapraszamy do całościowej współpracy.

Radca prawny dla firm z dzielnicy Praga i Wola

Adwokat, Praga, Wola, skuteczny

Na pomoc naszego prawnika mogą również liczyć przedsiębiorcy. Za sprawą pracy swoich prawników zapewniamy usługi takie jak obsługa prawna firm działających na terenie dzielnicy Wola i Praga. Zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie opiniowania umów, negocjacji, sporządzania wszelkiego rodzaju pism. Kancelaria poprzez swoich prawników zapewnia także wsparcie przed sądem. Radca prawny reprezentuje Klientów przed sądem również poza granicami miasta. Obsługa prawna możliwa jest również dla firm takich jak stowarzyszenia czy fundacje, wspólnoty mieszkaniowe, spółki lub innego rodzaju firmy działające na terenie m.in. dzielnic Wola czy Praga. Wspieramy firmy angażując się w w negocjacje biznesowe. Gdy firma zleci usługę, obsługa prawna firmy może mieć miejsce w terenie. W razie potrzeby prawnik czy radca prawny zapewnia pomoc w ustalonym miejscu udzielając fachowej porady prawnej. W nagłych wypadkach radca prawny czy prawnik oferuje także tani kontakt w postaci online. Umożliwia to Klientom np. z dzielnicy Wola lub Praga podejmującym z nami współpracę tanie koszty prowadzenia firmy. Zapewniamy Klientom dobry kontakt i komunikację. Lokal do spotkań znajduje się w centrum miasta. Tani i dobry dojazd obejmuje Klientów ze wszystkich dzielnic. Zapraszamy do stałej lub cyklicznej współpracy spółki i wspólnoty spoza dzielnic Praga czy Wola.

Usługi księgowe i kadrowe dla firm z dzielnicy Wola oraz Praga

Nasza firma od wielu lat zapewnia firmom usługi księgowe połączone niejednokrotnie z usługami kadrowymi. W poszczególnych wypadkach usługi te wspierane są przez stałą lub doraźną obsługę prawną. Staramy się zapewnić dobry i tani dojazd do naszego lokalu po wschodniej i zachodniej części Warszawy. Księgowa wykonuje usługi księgowe dla firm jednoosobowych, spółek: cywilnych, prawa handlowego oraz dla wspólnot mieszkaniowych znajdujących się na terenie miasta w szczególności dla podmiotów z dzielnicy Wola i Praga. Księgowość prowadzona jest przez prawnika posiadającego bogatą praktykę z zakresu rachunkowości. Księgowa posiada także licencję Ministerstwa Finansów na prowadzenie ksiąg rachunkowych. Księgowa wykonująca usługi księgowe jest również ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej. Zwiększa to jakość usług oraz zapewnia ich bezpieczeństwo. Zakres usług księgowej dotyczy m.in. doradztwa w zakładaniu działalności gospodarczej i redukcji kosztów jej prowadzenia, rozliczania ksiąg: rachunkowych, przychodów i rozchodów. Księgowa rozlicza również podatki VAT, CIT, PIT. Zachęcamy do współpracy firmy z miasta oraz dzielnic m.in. takich jak Wola czy Praga. Księgowa zapewnia dobry i tani dojazd do naszego lokalu w centrum miasta. Oferujemy również tanie rozwiązanie w postaci porad prawnych online. Nasz prawnik lub radca prawny nawiąże współpracę z firmami spoza miasta Warszawa oraz z innych dzielnic niż Wola czy Praga.

Adwokat procesowy. Wsparcie dla dzielnicy Wola i Praga

Wola, Praga, Dobry, Adwokat

Nasi radcowie prawni jako pełnomocnicy prowadzą sprawy cywilne przed sądami wszystkich instancji w różnych częściach kraju. Zespół naszych prawników prowadzi również sprawy przed sądami administracyjnymi w zakresie dotyczącym naruszenia prawa przez organy administracji publicznej. Występujący w obronie praw i interesów Klienta radca prawny sporządza pisma wszczynające postępowanie sądowe, a także pisma procesowe w toku samego procesu. Z uwagi na istniejącą swobodę prowadzenia działalności gospodarczej oraz związane z tym możliwości zawierania umów z innymi firmami na terenie całego kraju nasi prawnicy oferują wsparcie w dowolnym miejscu na terenie Polski. Każdy współpracujący z nami radca prawny uczestniczy także w różnego rodzaju negocjacjach handlowych. Zespół prawników zachęca firmy z dzielnicy Wola oraz Praga do stałej współpracy prawnej. W przypadku stałej obsługi prawnej koszty radcy prawnego w ramach wykonywanych przez niego usług w terenie są niższe. Dzięki temu firma może ograniczyć koszty działalności.

Pomoc prawna dla dzielnicy Praga i Wola. Adwokat online.

Adwokat, Praga, Wola, skuteczny

Mieszkańcy dzielnic Praga i Wola mają możliwość skorzystania z porad prawnych na odległość (online). W rozmowie telefonicznej lub za pośrednictwm poczty elektronicznego prawnik lub radca prawny może ustalić stan sprawy i rozwiązać problem. Porady prawne online mogą pomóc w nieskomplikowanych sprawach. Z uwagi jednak np. na brak możliwości spotkania porada prawna online może okazać się jedyną formą wsparcia. Porady prawne online mogą obejmować sprawy cywilne, rodzinne (alimenty, spadki, rozwody), prawo administracyjne, prawo pracy (mobbing) lub prawo gospodarcze. Każdy z naszych prawników posiada długoletnią praktykę w zakresie doradztwa prawnego online. W razie konieczności Klienci dzielnic Wola i Praga mogą skorzystać z pomocy przed sądem również w sprawach o rozwód czy alimenty. Nasz zespół dba o dobry i tani dojazd do lokalu w centrum miasta. Każdemu z nas zależy, aby zachować dobry i tani poziom komunikacji. Zapraszamy do współpracy firmy z Warszawy oraz dzielnic m.in. takich jak Wola i Praga.

Radca prawny w windykacji. Wsparcie dla firm z dzielnicy Wola i Praga

Nasz zespół prawników wspiera firmy z dzielnic Wola i Praga w zakresie windykacji roszczeń. Staramy się odzyskać należne Klientowi roszczenia na drodze polubownych pertraktacji. W przypadku braku możliwości polubownego zakończenia sporu wybrany radca prawny kieruje sprawę na drogę postępowania sądowego wspierając Klienta w toku prowadzonego procesu. Po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia zaopatrzonego w klauzulę wykonalności prawnik, realizując wolę Mocodawcy przystępuje do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Windykacja komornicza polega na sporządzeniu wniosku o wszczęcie egzekucji. Adwokat wskazuje w nim m.in. dane dłużnika, wierzyciela oraz przedmiot egzekucji. Windykacja komornicza wspierana jest przez naszych prawników w zakresie prowadzenia egzekucji z ruchomości, wynagrodzenia za pracę, z rachunków bankowych oraz z nieruchomości. W zakresie windykacji komorniczej zapewniamy Klientom z dzielnicy Wola i Praga sporządzanie wniosków o wszczęcie egzekucji wraz z konieczną do tego dokumentacją oraz kompleksową reprezentację radcy prawnego w tym postępowaniu. Gwarantujemy pełną kontrolę nad procesem egzekucji. Sporządzamy również wnioski o wyjawienie majątku i zapewniamy reprezentację radcy prawnego w tych postępowaniach. W razie potrzeby prawnik sporządza wnioski o upadłość dłużnika, o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez dłużnika oraz zawiadamia prokuraturę, izby skarbowe oraz inne instytucje lub urzędy itp. Zdarza się, że nierzetelni dłużnicy podejmują pewne działania, mające na celu zaniechanie zapłaty długu, które są jednocześnie sprzeczne z prawem. W celu uznania za bezskuteczną czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem naszych klientów nasz prawnik występuje z tzw. powództwem pauliańskim przeciwko osobie trzeciej, która wskutek tej czynności uzyskała korzyść majątkową. Każdy z wierzycieli działających na terenie dzielnicy Wola lub Praga może bowiem żądać w takiej sytuacji uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć. Współpracujemy z rzetelnymi Komornikami, dla których ważny jest skuteczny przebieg egzekucji komorniczej.

Ta strona używa plików cookies. Możecie Państwo dokonać w każym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.| Popular free templates at www.WebsiteTemplatesOnline.com FOTOS Selected by Freepik
Kataloog Katalog stron Katalog stron Stronę poleca Katalog SEO (radca prawny Warszawa) od 2015-01-09.