Dzielnice Wola, Żoliborz i Ochota. Kancelaria prawna zapewniająca kompleksową pomoc prawną

Każdy nasz radca prawny może zaproponować połączenie usług doradztwa prawnego z usługami księgowymi. Księgowość jest wykonywana przez radcą prawnego posiadającego bogatą praktykę z zakresu księgowości oraz licencję Ministerstwa Finansów uprawniającą do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgowa wykonująca usługi jest również ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej. Zwiększa to jakość usług oraz zapewnia ich bezpieczeństwo. Zakres usług księgowych dla Klientów z dzielnic Ochota, Żoliborz czy Wola obejmuje m.in. doradztwo prawne w zakresie zakładania działalności gospodarczej i redukcji jej kosztów, a także rozliczenia ksiąg: rachunkowych, przychodów i rozchodów. Księgowa podejmuje się również rozliczeń podatków VAT, CIT, PIT, wykonując usługi dla osób jednoosobowych firm lub spółek: cywilnych, prawa handlowego oraz dla wspólnot mieszkaniowych znajdujących się na terenie dzielnic takich jak Ochota, Żoliborz czy Wola. Radca prawny wykonuje obsługę prawną firm. Radcy prawni podejmują się współpracy ze spółkami oraz wspólnotami mieszkaniowymi znajdującymi się w okolicach w dzielnicy Żoliborz, Ochota lub Wola. Oferowany pakiet obsługi prawnej lub księgowej zapewnia cykliczny dostęp do kilku usług takich jak zaopiniowanie kilku umów i sporządzenie kilku pism, w tym porady prawne poza kolejnością, oraz gwarancję bezpieczeństwa. Radca prawny zapewnia stały i kontakt przez co Klient może korzystać np. z doradztwa prawnego w dogodnym momencie i reagować na pojawiające się sytuacje. Specjalnie dla małych i średnich firm radca prawny stworzył korzystny cenowo pakiet usług. Łączenie usług prawnych z usługami księgowymi zmniejsza koszty tych czynności. Radca prawny oraz księgowa oferują usługi także firmom z innych dzielnic niż Wola, Ochota czy Żoliborz.

Prawnik z prawa rodzinnego

Każdy nasz radca prawny posiada doświadczenie z zakresu prawa rodzinnego. Z tych względów chętnie udzieli on klientom z dzielnic Żoliborz, Ochota, czy Wola porady prawnej w sprawach związanych z tą tematyką. Chętnie podejmujemy się wsparcia w sprawach o rozwód, alimenty lub o separację. Każdy nasz radca prawny chętnie wspomoże Klienta z dzielnic Ochota, Wola oraz Żoliborz w ramach problemu związanego z ustaleniem ojcostwa lub pozbawieniem czy ograniczeniem władzy rodzicielskiej. Radca prawny poleca swą pomoc w sprawach dotyczących świadczeń alimentacyjnych lub w zakresie podziału majątku. Poza udzieleniem porady prawnej radca prawny oferuje Klientom z dzielnicy Ochota, Żoliborz i Wola również reprezentację przed sądem rodzinnym. Każdy nasz radca prawny zachęca do współpracy mieszkańców miasta z innych dzielnic niż Wola, Ochota czy Żoliborz.

Prawnik z prawa budowlanego

Wybrany przez Klienta radca prawny posiada doświadczenie z zakresu prawa budowlanego. Radca prawny może zatem udzielić Klientom z dzielnic Żoliborz, Wola i Ochota pomocy prawnej w zakresie zaopiniowania, sporządzenia czy wyegzekwowania postanowień zawartych np. w umowie o roboty budowlane, o dzieło lub udzielić wskazówek w zakresie postanowień dotyczących najmu lokalu użytkowego. Od naszego radcy prawnego można uzyskać także pomoc prawna np. w zakresie naruszenia posiadania, zniesienia współwłasności, ustalenie wstąpienia w stosunek najmu, ustanowienia służebności, eksmisji lub zwrotu kaucji mieszkaniowej. W razie potrzeby radca prawny reprezentuje Klientów z dzielnicy Ochota, Żoliborz i Wola w postępowaniach sadowych przed sadami powszechnymi oraz administracyjnymi. Zapraszamy na porady prawne mieszkańców również z innych dzielnic.

Dzielnice Wola, Ochota i Żoliborz. Prawnik i radca prawny polecają wsparcie windykacyjne dla firm.

Nasz radca prawny oferuje nowoczesne usługi windykacyjne dla firm z dzielnic Wola, Ochota czy Żoliborz. Każdy nasz radca prawny posiada bogatą praktykę w zakresie windykacji przedsądowej, sądowej oraz komorniczej. Jesteśmy zaznajomieni z technikami negocjacyjnymi. Radca prawny działa sprawnie w ramach elektronicznego postępowania sądowego oraz współpracuje ze sprawną kadrą komorniczą. Te elementy zapewniają rzetelne, szybkie działania zmierzające do odzyskania należnego naszemu Klientowi zadłużenia. Radca prawny zaprasza przedsiębiorców z dzielnicy Ochota, Wola lub Żoliborz do zapoznania się z naszą ofertą. Stałym Klientom z dzielnic Wola, Ochota lub Żoliborz radca prawny jest w stanie zapewnić bezpłatne świadczenie usług windykacyjnych. Tak więc zgłaszający się do naszej Kancelarii prawnej Klient z dzielnicy Ochota, Żoliborz Wola może nie ponosić żadnych kosztów prowadzenia usług windykacyjnych i odzyskać całość należnego mu roszczenia.

Prawnik z prawa administracyjnego

Każdy współpracujący z nami radca prawny ma bogate doświadczenie z zakresu prawa administracyjnego oraz postępowania przed sądami administracyjnymi. Z tych względów radca prawny może zapewnić Klientom z dzielnic Wola, Ochota porady prawne na wysokim poziomie. Zachęcamy do współpracy mieszkańców miasta z dzielnic Wola, Żoliborz czy Ochota. Poza udzieleniem porady prawnej radca prawny może przygotować również odpowiednie wnioski, zażalenia, odwołania, lub skargi do sądów administracyjnych. Uzyskanie porady prawnej może wiązać się także z reprezentacją Klienta z dzielnicy Żoliborz, Ochota lub Wola przed organami administracji samorządowej i rządowej oraz przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym do czego każdy radca prawny jest należycie przygotowany.

Prawnik z prawa pracy

Radca prawny są w stanie zapewnić mieszkańcom dzielnic Żoliborz, Ochota i Wola porady prawne z zakresu prawa pracy. Zachęcamy do współpracy mieszkańców miasta z dzielnic Wola, Ochota czy Żoliborz. Porady prawne mogą dotyczyć np. problemu z zakresu nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, ustalenia istnienia stosunku pracy, przywrócenia do pracy, odszkodowania za mobbing, czy domagania się wynagrodzenia za wykonaną pracę. Radca prawny sporządzą i zaopiniuje także dla Klientom z dzielnic Wola, Ochota albo Żoliborz dokumenty związane ze stosunkiem pracy. Każdy nasz radca prawny udzieli także pomocy prawnej w sprawie sporządzenia odwołania od decyzji ZUS odmawiających przyznania świadczeń. Poza udzieleniem porady prawnej każdy nasz radca prawny umożliwi mieszkańcom dzielnic Ochota, Wola czy Żoliborz również reprezentację przed sądem pracy.