RObsługa prawna firm Cennik

Obsługa prawna przedsiębiorców. Prawnik, księgowa i radca prawny zapraszają.


Kancelaria zapewnia doraźną i stałą obsługę księgową oraz prawną dla prowadzonych przez Klientów działalności. W szczególności prawnik, księgowa i radca prawny może zapewnić obsługę wspólnot mieszkaniowych, spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji na terenie miasta Warszawy. W zakresie obsługi prawnej lub prawnik zapewnia przygotowanie wszelkich dokumentów, udziela porady prawne oraz sporządza lub opiniuje umowy. Wskazany radca prawny zapewnia windykację prawną lub reprezentację firmy w postępowaniu sądowym. W razie sporu radca prawny wspomaga Klientów w postępowaniach przed sądem powszechnym oraz przed sądem administracyjnym.Prawnicy dla jednoosobowych działalności gospodarczych.

Prawnik i radca prawny zaprasza osoby zamierzające prowadzić lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Każdy nasz prawnik udzieli porady prawnej dotyczącej rejestracji działalności lub związanej z dokumentacja handlową. Udzielimy wsparcia jednoosobowej firmie w sprawie negocjacji warunków umów leasingu, dzierżawy czy najmu. Wspomożemy Klientów w zakresie opiniowania umów i windykacji zadłużenia. Oferujemy pomoc i reprezentację w postępowaniu sądowym. Zapewniamy dobry kontakt z Klientem.

Zespół prawników dla spółek prawa handlowego

Nasz prawnik lub radca prawny wspiera funkcjonowanie spółek prawa handlowego. Udzielimy wsparcia w sprawach dotyczących praw i obowiązków wspólników oraz zobowiązań organów spółki. Wspomorzemy likwidację lub utworzenie spółki. Przedstawimy zasady funkcjonowania organów spółki oraz sporządzimy lub zaopiniujemy zawierane umowy. Zapewniamy pomoc w zakresie zmiany umów lub statutów spółek. Księgowa obsługująca spółki, przekaże cenne wskazówki rachunkowe. Wspomożemy działalność organów spółek.

Wsparcie prawne i księgowe dla Fundacji

Każdy nasz radca prawny oraz inny prawnik wspiera działalność fundacji. Udzielimy wsparcia w zakresie przygotowania dokumentacji rejestrowej. Podejmiemy się tworzenia statutu oraz innych dokumentów koniecznych do działania fundacji. Wskażemy możliwości wykonywania działalności gospodarczej oraz wyjaśnimy zasady uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego. Sporządzimy lub zaopiniujemy konieczne umowy.

Radca prawny i księgowa we Wspólnocie

Prawnik lub radca prawny wesprze proces zebrań wspólnoty oraz udzieli porady prawnej w zakresie prawidłowego jego przeprowadzenia. W razie konieczności wyjaśnimy wszelkie zasady działania wspólnot oraz wspomożemy proces jej organizacji. Wskażemy prawa i obowiązki członków wspólnoty. Rozwiejemy wątpliwości związane z przyjęciem obowiązkowych uchwał. Przeprowadzimy konieczną windykację.

Radca prawny we współpracy ze Stowarzyszeniami

Obsługa prawna firm Cennik Radca prawny lub prawnik udzieli porady prawnej w zakresie określenia odpowiedniej i taniej formy prawnej dla działalności non profit i sporządzi dokumentację rejestrową. W razie konieczności sporządzimy projekty uchwał czy innych aktów. Udzielimy wsparcia w tematyce opracowania regulaminów oraz w zakresie rejestracji stowarzyszenia lub dokonania zmian w jego działalności. Wspomożemy w negocjacji umów.

Prawnik i radca prawny w ramach stałej współpracy

Prawnik lub radca prawny współpracujący z firmą sprzyja jej sprawnemu działaniu. Nawiązanie stałej współpracy powoduje, że radca prawny lub prawnik są w stanie niezwłocznie reagować na pojawiające się problemy. Klienci w ramach stałej umowy posiadają określone usługi w ramach których oferujemy nielimitowane porady prawne oraz dyspozycyjność w spotkaniach lub przy sporządzaniu dokumentów. Stała obsługa prawnika to kilkakrotnie niższy koszt w porównaniu z doraźnym wsparciem.

Prawnik i porady prawne w terenie dla firm

Każdy z naszych prawników, w tym konkretny radca prawny działają również poza lokalem, w którym udzielane są przez nich porady prawne. Wybrany prawnik lub radca prawny uczestniczy w polubownym zażegnaniu sporów. Prawnik i radca prawny oferuje pomoc w negocjacjach z kontrahentami Klienta. Radca prawny bierze także udział w sporach przed sądem jako pełnomocnik Klienta. Przygotowujemy dla pracowników Klienta szkolenia we określonym przez niego miejscu.