Oświadczenie o odrzuceniu spadku może być przedwczesne

Wola, Praga, Dobry, Prawnik

Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku przez osobę, w stosunku do której nie rozpoczął jeszcze biegu termin określony w art. 1015 § 1 k.c., jest bezskuteczne. Sąd Najwyższy rozstrzygnął Uchwałą z dnia 19.10.2018 r. spór (sygn. akt III CZP 36/18) dotyczący ustalenia czy skuteczne jest oświadczenie o odrzuceniu spadku przed przed uzyskaniem wiedzy o tytule powołania. Stan faktyczny sprawy dotyczył zmarłej kobiety, która zmarła w 2012 r. zostawiając po sobie zadłużenie. Spadkobiercy odrzucili spadek u notariusza lecz po tej czynności okazało się, że zmarła kobieta zostawiła także testament. Ponieważ spadkobiercy nie wiedzieli o testamencie w chwili pierwotnego odrzucenia spadku, dwójka z nich postanowiła ponownie złożyć oświadczenie, zapewniając, że nie chcą dziedziczyć spadku ani z tytułu testamentu, ani z tytułu ustawy. Trzecia spadkobierczyni takiego oświadczenia już nie złożyła. Sąd Najwyższy rozstrzygnął czy skuteczne jest złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku przez osobę, w stosunku do której nie rozpoczął jeszcze biegu termin określony w art. 1015 § 1 k.c.? Jedna ze spadkobierczyń uznawała, że skoro już raz odrzuciła spadek, nie ma potrzeby, aby robiła to ponownie. Sąd Najwyższy uznał, iż takie oświadczenie jest bezskuteczne. Priorytetowa jest wykładnia językowa. Uznanie, że możliwe jest złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku, zanim ktoś dowiedział się o tytule swego powołania.Źródło: https://sn.pl