Przebaczenie wyklucza wydziedziczenie.

Wola, Praga, Dobry, Prawnik

Jeżeli spadkodawca przebaczył uprawnionemu do zachowku, to brak jest podstaw do uznania wydziedziczenia za istniejące. Sąd Najwyższy uznął w Uchwale z dnia 19.10.2018 r. spór (sygn. akt III CZP 37/18) że, jeżeli spadkodawca przebaczył uprawnionemu do zachowku, to brak jest podstaw do uznania wydziedziczenia za istniejące. Do zmiany postanowienia o wydziedziczeniu nie jest konieczna forma notarialna. W procedowanej sprawie wydziedziczona przez matkę Powódka wystąpiła do sądu o zachowek przeciwko swojej siostrze. Przyczyną wydziedziczenia była niewdzięczność. Córka poróżniła się z matką ponieważ w trakcie sprawy rozwodowej matki córka stanęła po stronie swojego ojca. Po kilku jednak latach (bez zmiany testamentu) matka wybaczyła córce to naganne w jej ocenie zachowanie. W toku postępowania sądowego powstało pytanie czy przebaczenie córce przez matkę jest skuteczne. Sąd Najwyższy w uchwale z 19 października br. orzekł, że przebaczenie przez spadkobiercę może nastąpić po sporządzeniu testamentu wydziedziczającego, a forma specjalna nie jest wymagana.Sąd Najwyższy uznał, że  art. 1110 kc nie daje więcej argumentów, by twierdzić, że przebaczenie wymaga formy notarialnej. Według Sądu Najwyższego wydziedziczenie zaś należy traktować jako akt uczuciowy, emocjonalny o charakterze rodzinnym.Według tego przepisu spadkodawca nie może wydziedziczyć uprawnionego do zachowku, jeżeli mu przebaczył. inna treść uchwały przeczyłaby głównej zasadzie prawa spadkowego, jaką jest ochrona wiezów rodzinnych.Źródło: https://sn.pl