Zespół współpracujących prawników

Z Kancelarią Prawno-Rachunkową „Kliman-Rola” współpracuje grupa prawników. Są to osoby posiadające tytuł radcy prawnego. Każdy z niżej wymienionych prawników współpracuje z innymi kancelariami oraz w ramach dozwolonej prawem współpracy obsługuje pod względem prawnym przedsiębiorców. Wszyscy prawnicy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej firm, czy też reprezentacji sądowej przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Każdy radca prawny zapewnia profesjonalne porady prawne oraz kompleksowe wsparcie w zakresie zgłoszonego problemu. Każdy Klient decydujący się na pomoc prawną może być pewien, że dany prawnik lub radca prawny dołoży wszelkich starań, aby rozwiązać z należytą starannością przedstawiony przez Klienta problem. Radca prawny zapewnia poufność przekazywanych informacji. Porady prawne jak również usługi księgowe są świadczone przez prawnika nie będącego członkiem samorządów prawniczych. Mimo to stara się on spełniać wszelkie wymogi analogicznie do wymogów współpracujących ze sobą profesjonalnych prawników. Księgowa wykonująca swoje czynności również posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Bezpłatne informacje w zakresie cen są dostępne w cenniku usług oraz telefonicznie lub za pośrednictwem sieci Internet.

Elżbieta Kliman-Rola - Prawnik, Księgowa

Wola, Ochota, Dobry, Prawnik

Ukończyła pięcioletnie magisterskie studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Jest również absolwentem Podyplomowych Studiów z zakresu finansów i rachunkowości na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Doświadczenie zawodowe dotyczące prowadzenia usług księgowo - rachunkowych zdobyła w trakcie zatrudnienia w sektorze publicznym jak i prywatnym w instytucjach na terenie miasta Warszawa. W oparciu o licencję Ministerstwa Finansów w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (poz. 50803) zapewnia rzetelną obsługę księgową. Prowadzona przez nią działalność w ramach Kancelarii dotyczy aspektu usług księgowych oraz obsługi prawnej. Posiada szczególną wiedzę m.in. w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, ksiąg przychodów i rozchodów, rozliczaniu podat­ku VAT, CIT, PIT. Udzielane przez nią porady prawne dotyczą w szczególności: prawa pracy oraz opiniowania umów gospodarczych. Specjalizuje się w obsłudze firm zajmujących się sektorem budowlanym oraz dystrybucją towarów.

Piotr Rola - Radca prawny

Prawnik, Ochota, Wola, skuteczny

Ukończył pięcioletnie magisterskie studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również Podyplomowe Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie Prawa Spółek. Członiek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Arbiter w Krajowym Sądzie Arbitrażowym w Warszawie. Służy wieloletnim doświadczeniem zawodowym z zakresu doradztwa prawnego. Nabył je podczas pracy w organach samorządowej i rządowej administracji publicznej, w kancelariach prawnych i innych gałęziach sektora prywatnego. Dysponuje doświadczeniem prawnym uzyskanym w trakcie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Autor ok. 500 publikacji prawnych. W ramach współpracy z Kancelarią zajmuje się sprawami z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego: spadkowego, rodzinnego, konsumenckiego, lokalowego oraz prawa pracy, a także reprezentacją przedsiębiorców i osób fizycznych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

Krzysztof Kańczugowski - Radca prawny

Wola, Ochota, Dobry, Prawnik

Ukończył pięcioletnie magisterskie studia prawnicze na Wydziale Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Łazarskiego. W latach 2005-2007 odbył skrócone przeszkolenie wojskowe dla absolwentów studiów wyższych, szkołę podchorążych rezerwy oraz dwie specjalizacje wojskowe w Wyższej Szkole Wojsk Lądowych we Wrocławiu im. Tadeusza Kościuszki. W latach 2012-2014 odbywał aplikację radcowską, którą ukończył przed terminem ze względu na złożenie przed zakończeniem szkolenia egzaminu radcowskiego przed Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Sprawiedliwości, uzyskując wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Posiada łącznie 8 letnie doświadczenie w obsłudze prawnej. Świadczył porady prawne zarówno dla klientów indywidualnych, drobnych przedsiębiorców jak też pracując na rzecz naczelnych organów administracji publicznej. Ponadto świadczył także pomoc prawną na rzecz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie oraz Wojska Polskiego w jednostkach wojskowych w Słupsku i w Poznaniu. W ramach codziennej służby społeczeństwu świadczy również pomoc prawną z urzędu.

Iwona Zubrzycka - Zięba - Radca prawny

Prawnik, Ochota, Wola, skuteczny

Ukończyła pięcioletnie magisterskie studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Rozpoczęła i zakończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu adwokackiego uzyskała prawo do wykonywania zawodu adwokata. Jednym z głównych doświadczeń zawodowych w jej karierze jest zatrudnienie w największej polskiej firmie telekomunikacyjnej w Polsce. Wykonując usługi prawne na rzecz tego podmiotu świadczyła jako prawnik porady prawne m.in. z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, ochrony danych osobowych oraz prawa telekomunikacyjnego. Posiada wieloletnie doświadczenie procesowe, które zdobyła jako aplikant adwokacki podczas współpracy z kancelariami adwokackimi na terenie Warszawy. Świadczy również porady prawne z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego i prawa karnego. Zapewnia także porady prawne i obsługę prawną spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych również poza granicami miasta. W ramach współpracy z Kancelarią zajmuje się sprawami m.in. z szeroko rozumianego prawa karnego.