Zespół współpracujących prawników

Z Kancelarią Prawno-Rachunkową „Kliman-Rola” współpracuje grupa prawników. Porady prawne jak również usługi księgowe są świadczone przez prawnika nie będącego członkiem samorządów prawniczych. Księgowa wykonująca swoje czynności również posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Księgowa nie świadczy doradztwa podatkowego. Bezpłatne informacje w zakresie cen są dostępne w cenniku usług oraz telefonicznie lub za pośrednictwem sieci Internet.

Elżbieta Kliman-Rola - Prawnik, Księgowa

Ukończyła pięcioletnie magisterskie studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Jest również absolwentem Podyplomowych Studiów z zakresu finansów i rachunkowości na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Doświadczenie zawodowe dotyczące prowadzenia usług księgowo - rachunkowych zdobyła w trakcie zatrudnienia w sektorze publicznym jak i prywatnym w instytucjach na terenie miasta Warszawa. W oparciu o licencję Ministerstwa Finansów w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (poz. 50803) zapewnia rzetelną obsługę księgową. Prowadzona przez nią działalność w ramach Kancelarii dotyczy aspektu usług księgowych oraz obsługi prawnej. Posiada szczególną wiedzę m.in. w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, ksiąg przychodów i rozchodów, rozliczaniu podat­ku VAT, CIT, PIT. Udzielane przez nią porady prawne dotyczą w szczególności: prawa pracy oraz opiniowania umów gospodarczych. Specjalizuje się w obsłudze firm zajmujących się sektorem budowlanym oraz dystrybucją towarów.

Piotr Rola - Radca prawny

Ukończył pięcioletnie magisterskie studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również Podyplomowe Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie Prawa Spółek. Członiek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Arbiter w Krajowym Sądzie Arbitrażowym w Warszawie. Służy wieloletnim doświadczeniem zawodowym z zakresu doradztwa prawnego. Nabył je podczas pracy w organach samorządowej i rządowej administracji publicznej, w kancelariach prawnych i innych gałęziach sektora prywatnego. Dysponuje doświadczeniem prawnym uzyskanym w trakcie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Autor ok. 500 publikacji prawnych. W ramach współpracy z Kancelarią zajmuje się sprawami z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego: spadkowego, rodzinnego, konsumenckiego, lokalowego oraz prawa pracy, a także reprezentacją przedsiębiorców i osób fizycznych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.