Prawnik i radca prawny. Porady prawne dla dzielnicy Ochota i Żoliborz

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Rola od ponad kilku lat udziela m.in. na rynku warszawskim wsparcia prawnego setkom mieszkańców oraz firmom m.in. z dzielnicy Wola, Ochota czy Żoliborz. Z uwagi na umiejscowienie siedziby naszej firmy również na terenie Warszawy, wsparcie prawne udzielane było i jest m.in. mieszkańcom z dzielnic Wola, Ochota oraz Żoliborz. Nasze biuro w przeciwieństwie do większości innych firm posiada rozszerzony profil działalności. Oprócz usług prawnych nasz prawnik lub radca prawny bowiem w stanie zaoferować naszym Klientom także usługi księgowe oraz kadrowe. Każdy radca prawny lub prawnik współpracujący z Kancelarią posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej oraz prowadzi własną praktykę prawniczą. Każdy nasz prawnik czy radca prawny zapewnia kompleksowe i merytoryczne wsparcie z różnych gałęzi prawa. Świadczymy porady prawne zarówno w biurze jak i za pomocą porozumiewania się na odległość. Mieszkańcy dzielnicy Ochota, Wola lub Żoliborz mogą liczyć na wsparcie prawnika lub radcy prawnego m.in. z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa rodzinnego, spadkowego, rzeczowego, konsumenckiego czy prawa pracy. Dla naszych Klientów indywidualnych z dzielnic Żoliborz, Ochota czy Wola poza udzieleniem porady prawnej świadczymy również usługi takie jak sporządzanie pism przedprocesowych, wszczynających postępowanie sądowe czy prowadzenie sporów przed sądami na terenie całego kraju. Klienci z dzielnicy Ochota, Żoliborz czy Wola mogą liczyć także na porady prawne z zakresu prawa nieruchomości, prawa bankowego czy prawa administracyjnego. Odpowiednio zatem w razie potrzeby nasz prawnik lub radca prawny jest w stanie zaopiniować lub sporządzić odpowiednią umowę np. deweloperską, czy kredytu konsumpcyjnego oraz zająć się odwołaniem od decyzji odpowiedniego Organu. Kancelaria prawna wspiera także swoich Klientów poradnictwem z zakresu prawa karnego. Do współpracy zapraszamy także firmy działające również na terenie dzielnic takich jak Żoliborz, Wola czy Ochota. Każdy nasz prawnik prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców wspierając ich doraźnym doradztwem prawnym, opiniowaniem dokumentacji, prowadzeniem windykacji należności a także reprezentacją w postępowaniach sądowych. Wszystkim przedsiębiorcom z dzielnicy Ochota, Wola czy Żoliborz jesteśmy w stanie także zapewnić usługi księgowe. Połączenie doradztwa prawnego z księgowością wpływa na obniżenie kosztów obsługi firmy oraz zwiększa efektywność takiej pomocy. Dla Klientów z dzielnicy Wola, Żoliborz oraz Ochota dostępne są dwa lokale, jeden po lewobrzeżnej stronie w Warszawy w obrębie ww. dzielnic, a także w prawobrzeżnej części miasta. Dogodny dojazd do lokali czyni wsparcie prawne bardziej komfortowym. Naszym Klientom prawnik oraz radca prawny zapewniają poufność, dyskrecje oraz całościowe wsparcie. Dla stałych Klientów zapewniamy indywidualne zniżki. Współpracujemy z notariuszami oraz komornikami. Dbamy o rzetelny i uczciwy przekaz dochowując starań mających na celu optymalną obronę interesów Klientów. Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu w zakresie zgłoszenia problemu i oceny kosztu porady prawnej lub innej usługi prawnej.

Prawnik rodzinny dla mieszkańców dzielnicy Wola

Wola, Tani, Dobry, Prawnik

Nasz prawnik i radca prawny oferują pomoc z prawa rodzinnego. Kancelaria prawna może zaproponować wsparcie w zakresie sporządzenia pozwu lub wniosku dotyczącego dowolnej tematyki prawa rodzinnego. Klientom z dzielnicy Ochota, Wola i Targówek prawnik lub radca prawny zapewnia przede wszystkim pomoc w sprawach o rozwód, alimenty lub z zakresu sprawa spadkowego. Pomoc prawnika obejmuje poza sprawami rozwowodymi i alimentacyjnymi również inne zagadnienia np. ograniczenie władzy rodzicielskiej czy ustalenie kontaktów z dzieckiem. Tematyka spraw rodzinnych wymaga zasadniczo osobistego kontaktu z prawnikiem. Z tych względów dla Klientów z dzielnicy Ochota, Wola oraz Żoliborz udostępniamy zapewniający komfort i poufność lokal w centrum miasta. W nagłych sytuacjach lub w przypadku braku możliwości osobistego skontaktowania się z radcą prawnym lub prawnikiem mieszkańcy dzielnicy Żoliborz, Wola czy Ochota mogą liczyć na porady prawne online. Możliwy jest przez to tani oraz dobry kontakt z prawnikiem.

Opiniowanie umów dla Klientów z dzielnicy Wola, Żoliborz i Ochota

Radca prawny, Tani, Wola

Zespół naszych prawników oferuje także osobom fizycznym oraz firmom funkcjonującym na terenie dzielnic Ochota, Wola czy Żoliborz opiniowanie dokumentacji. Klientom indywidualnym z dzielnic Ochota, Żoliborz czy Wola nasz prawnik jest w stanie zapewnić zaopiniowanie lub sporządzenie różnego rodzaju umów lub porozumień. Porady prawne dotyczące opiniowania umów obejmują w szczególności ocenę treści umów notarialnych, w tym wstępnych lub końcowych umów przenoszących własność lokali. Kancelaria prawna opiniuje także umowy o świadczenie usług, np. umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Radca prawny lub prawnik oferuje także ocenę umów kredytowych zawieranych w bankach lub innych podmiotach oferujących pożyczki środków pieniężnych. Kancelaria prawna zapewnia także opiniowanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji czy dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych (RODO). Firmy z dzielnic Ochota, Wola czy Żoliborz nasz prawnik wspiera w negocjacjach i podpisywaniu umów handlowych.

Dzielnice Wola, Żoliborz i Ochota. Prawnik i porady prawne dla firm

Stała i doraźna obsługa prawna to cenne narzędzie w optymalnym prowadzeniu działalności gospodarczej w obecnych czasach. Warto przykładowo mieć możliwość skonsultowania decyzji lub zaopiniowania umowy z odpowiednio do tego przygotowanym prawnikiem. Błędna decyzja może wpłynąć negatywnie na przyszłość firmy. Kilkuletnia nasza działalność spowodowała, iż firmom działającym m.in. na terenie dzielnicy Ochota, Żoliborz czy Wola możemy zaproponować wypracowany szybki, tani tryb współpracy z firmami umożliwiający świadczenie skutecznej i stałej obsługi prawnej. Nasz radca prawny lub prawnik podejmuje się współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi, spółkami cywilnymi oraz osobami prowadzącymi działalność w innej formie. Dla naszych Klientów, działających zarówno na terenie dzielnicy Wola, Żoliborz i Ochota w innych miastach kancelaria prawna jest w stanie zaoferować kompleksową obsługę prawną. Może ona polegać przykładowo na opiniowaniu lub sporządzaniu umów handlowych czy też na prowadzeniu negocjacji biznesowych. Dla firm z dzielnicy Ochota, Wola i Żoliborz możliwe jest wsparcie polegające na reprezentacji sądowej lub świadczeniu windykacji należności. Działające m.in. w dzielnicach Żoliborz, Ochota oraz Wola firmy posiadające umowę o współpracy mogą liczyć na nielimitowane porady prawne za pośrednictwem telefonu. Zapewniamy pomoc w świadczeniu usług księgowych oraz prowadzeniu kadr. Wynagrodzenie związane ze stałą obsługą prawną jest uzależnione od zakresu pomocy prawnej oraz jej częstotliwości. Stała obsługa prawna gwarantuje niższe koszty w porównaniu ze świadczeniem usług w sposób odrębny. Stała obsługa prawna może być częściowo świadczona w sposób online. Nasz prawnik zaprasza zatem do kontaktu również firmy z innych dzielnic i miast.

Prawnik przed sądem. Wsparcie dla dzielnicy Wola, Ochota i Żoliborz

Wola, Tani, Dobry, Prawnik

Nasi radcowie prawni jako pełnomocnicy prowadzą sprawy cywilne przed sądami wszystkich instancji w różnych częściach kraju. Zespół naszych prawników prowadzi również sprawy przed sądami administracyjnymi w zakresie dotyczącym naruszenia prawa przez organy administracji publicznej. Występujący w obronie praw i interesów Klienta radca prawny sporządza pisma wszczynające postępowanie sądowe, a także pisma procesowe w toku samego procesu. Z uwagi na istniejącą swobodę prowadzenia działalności gospodarczej oraz związane z tym możliwości zawierania umów z innymi firmami na terenie całego kraju nasi prawnicy oferują wsparcie w dowolnym miejscu na terenie Polski. Każdy współpracujący z nami radca prawny uczestniczy także w różnego rodzaju negocjacjach handlowych. Zespół prawników zachęca firmy z dzielnicy Ochota, Wola oraz Żoliborz do stałej współpracy prawnej.

Porady prawne dla dzielnicy Ochota, Żoliborz i Wola. Kancelaria prawna online.

Prawnik, Tani, Wola

Mieszkańcy dzielnic Ochota, Żoliborz i Wola mają możliwość skorzystania z porad prawnych na odległość (online). W rozmowie telefonicznej lub za pośrednictwem poczty elektronicznego prawnik lub radca prawny może ustalić stan sprawy i rozwiązać problem. Porady prawne online mogą pomóc w nieskomplikowanych sprawach. Z uwagi jednak np. na brak możliwości spotkania porada prawna online może okazać się jedyną formą wsparcia. Porady prawne online mogą obejmować sprawy cywilne, rodzinne (alimenty, spadki, rozwody), prawo administracyjne, prawo pracy (mobbing) lub prawo gospodarcze. Każdy z naszych prawników posiada długoletnią praktykę w zakresie doradztwa prawnego online. W razie konieczności Klienci dzielnic Wola, Ochota i Żoliborz mogą skorzystać z pomocy przed sądem również w sprawach o rozwód czy alimenty. Nasz zespół dba o dobry przyjazny poziom komunikacji.

Windykacja należności. Kompleksowa pomoc prawnika dla firm z dzielnicy Żoliborz, Wola i Ochota

Nasz zespół prawników wspiera firmy z dzielnic Wola, Ochota oraz Żoliborz w zakresie windykacji roszczeń. Priorytetowym działaniem są starania, aby odzyskać należne Klientowi roszczenia na drodze polubownych pertraktacji. W przypadku braku możliwości pozasądowego zakończenia sporu wybrany radca prawny kieruje sprawę na drogę postępowania sądowego wspierając Klienta w toku prowadzonego procesu we wszystkich instancjach sądowych. Po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia zaopatrzonego w klauzulę wykonalności prawnik, realizując wolę Mocodawcy przystępuje do realizacji swoich prawa poprzez wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Windykacja komornicza polega na sporządzeniu wniosku o wszczęcie egzekucji. Prawnik wskazuje w nim m.in. dane dłużnika, wierzyciela oraz przedmiot egzekucji. Windykacja komornicza wspierana jest przez naszych prawników w zakresie prowadzenia egzekucji z ruchomości, wynagrodzenia za pracę, z rachunków bankowych oraz z nieruchomości. W zakresie windykacji komorniczej zapewniamy Klientom z dzielnicy Żoliborz, Wola czy Ochota sporządzanie wniosków o wszczęcie egzekucji wraz z konieczną do tego dokumentacją oraz kompleksową reprezentację radcy prawnego w tym postępowaniu. Gwarantujemy pełną kontrolę nad procesem egzekucji. Sporządzamy również wnioski o wyjawienie majątku i zapewniamy reprezentację radcy prawnego w tych postępowaniach. W razie potrzeby prawnik sporządza wnioski o upadłość dłużnika, o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez dłużnika oraz zawiadamia prokuraturę, izby skarbowe oraz inne instytucje lub urzędy itp. Zdarza się, że nierzetelni dłużnicy podejmują pewne działania, mające na celu zaniechanie spłaty długu, które są jednocześnie sprzeczne z prawem. W celu uznania za bezskuteczną czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem naszych klientów nasz prawnik występuje z tzw. powództwem pauliańskim przeciwko osobie trzeciej, która wskutek tej czynności uzyskała korzyść majątkową. W uzasadnionych sytuacjach kancelaria prawna zawiadamia także organy ścigania o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Każdy z wierzycieli działających na terenie dzielnicy Żoliborz, Ochota lub Wola może bowiem żądać w takiej sytuacji uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć. W przypadku bezskuteczności egzekucji komorniczej korzystamy z innych instytucji prawnych mających na celu doprowadzenie do ostatecznego ujawnienia majątku dłużnika oraz wyegzekwowania należnych Klientom wierzytelności. Współpracujemy z rzetelnymi Komornikami, dla których ważny jest skuteczny przebieg egzekucji komorniczej. Zachęcamy Klientów z dzielnicy Wola, Ochota czy Żoliborz to kontaktu z naszymi prawnikami w dogodnej dla nich lokalizacji na terenie Warszawy. Postępowania komornicze prowadzimy na terenie całego kraju.

Prawnik z prawa spadkowego. Pomoc dla Klientów z dzielnic Ochota, Wola i Żoliborz

Wola, Dobry, Radca prawny

Każdy nasz radca prawny oferuje mieszkańcom z dzielnicy Ochota, Żoliborz i Wola porady prawne z zakresu prawa spadkowego. Radca prawny lub prawnik oferuje swoje wsparcie w zakresie problematyki dotyczącej uznania spadkobiercy za niegodnego, oraz udziela doradztwa prawnego w zakresie oceny sytuacji majątkowej spadkodawcy. Nasz radca prawny oferuje klientom z dzielnicy Wola, Ochota i Żoliborz swoje wsparcie w zakresie spraw dotyczących przyjęcia spadku lub jego odrzucenia. U każdego naszego radcy prawnego można również uzyskać porady prawne w zakresie unieważnienia lub sporządzenia testamentu. Radca prawny reprezentuje również Klientów z dzielnic Wola, Żoliborz czy Ochota przed sądem w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku. Prawnik zaprasza także Klientów z innych dzielnic.

Prawo pracy. Pomoc prawnika dla Klientów z dzielnic Żoliborz, Wola i Ochota

Porady prawne, Wola, tanio

Zarówno prawnik jak i radca prawny zapewniają Klientom z dzielnic Żoliborz, Wola i Ochota porady prawne z zakresu prawa pracy. Świadczone przez prawnika porady prawne mogą obejmować problem np. z zakresu przywrócenia do pracy, rozwiązania stosunku pracy, odszkodowania za mobbing czy domagania się wynagrodzenia za pracę. Każdy nasz prawnik lub radca prawny udzieli porady prawnej osobom z dzielnic Żoliborz, Wola i Ochota także w zakresie przygotowania odwołań od decyzji ZUS. Radca prawny lub prawnik są gotowi także zaopiniować lub sporządzić dokumenty dotyczące stosunku pracy. Oprócz udzielenia porady prawnej radca prawny zapewnia także reprezentację przed sądem. Zachęcamy do współpracy Klientów z innych dzielnic niż Żoliborz, Wola i Ochota.