Działalność radców prawnych i adwokatów. Pomoc prawna dla dzielnicy Praga, Wola i Ochota

W różnych częściach Polski można zaobserwować wzrost zapotrzebowania na usługi prawnicze. Poszukiwani są radca prawny i adwokat. Wiąże się to być może z udostępnieniem w większym zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej. Świadomość prawna naszych obywateli jest jednak nadal mimo to niska. Nadal istnieją problemy z odróżnieniem chociażby zawodu radcy prawnego od adwokata. Wydaje się, że nadal bardziej rozpoznawalnym zawodem prawniczym jest adwokat. Na terenie większych miast, być może ze względu na specyfikę rynku, wiedza co do różnic i podobieństw w zawodzie adwokata i radcy prawnego jest większa. Prawdopodobnie jest tak z powodu większego poputy na usługi prawne na terenie miast i z uwagi na zwiększoną konkurencję między prawnikami. Nasza kancelaria prawna świadczy usługi prawne i księgowe przy wsparciu prawnika, radców prawnych oraz adwokatów. Na terenie dzielnic Praga, Ochota czy Wola nasz radca prawny oraz prawnik świadczą doradztwo prawne m.in. z zakresu: prawa cywilnego, rodzinnego, prawa pracy czy prawa spadkowego. Porad prawnych udziela radca prawny oraz prawnik z wieloletnim doświadczeniem prawnym. Kancelaria prawna zaprasza do kontaktu mieszkańców oraz przedsiębiorców z dzielnic Praga, Ochota i Wola. Kancelaria prawna oferuje rzetelne wsparcie prawne i księgowe oraz dobry kontakt. Współpracujemy z dobrym detektywem oraz skutecznymi komornikami. Kancelaria funkcjonuje na rynku warszawskim od 2012 r. Przez ten czas nasz prawnik i radca prawny udzielili wsparcia ksiegowego i prawnego setkom mieszkańców oraz firmom m.in. z dzielnicy Wola, Ochota czy Praga. Każdy nasz prawnik oraz radca prawny dążą do jak najbardziej rzetelnego i uczciwego wykonywania usług. Nasza firma świadczy usługi prawne oraz usługi księgowe i rachunkowe. Usługi te świadczy osoba będąca z wykształcenia prawnikiem, która nie jest członkiem samorządów prawniczych oraz współpracujący z nami radcowie prawni. Z uwagi na umiejscowienie siedziby naszej firmy również na terenie Warszawy, wsparcie prawne i księgowe udzielane było i jest m.in. mieszkańcom z dzielnic Wola, Ochota oraz Praga. Nasze usługi prawnik oraz radca prawny świadczą także na terenie całego kraju oraz za jego granicami. Naszych Klientów każdy nasz prawnik, w tym radca prawny wspierają osobiście w lokalach umiejscowionych po wschodniej i zachodniej cześci Warszawy oraz w innych miejscach np. Sądzie, Urzędzie Skarbowym czy na spotkaniu z innym Kontrahentem. Nasze biuro w przeciwieństwie do większości innych firm posiada rozszerzony profil działalności. Oprócz usług prawnych nasz prawnik lub radca prawny bowiem w stanie zaoferować naszym Klientom (również z dzielnicy Ochota, Wola i Praga) także usługi księgowe oraz kadrowe. Przyczynia się to często do objęcia naszymi usługami Klienta w szerszym zakresie przy zaoferowaniu takiemu Klientowi lepszego wsparcia. Z naszą Kancelarią prawną współpracują prawnicy, w tym osoby posiadające tytuł radcy prawnego czy adwokata. Zachęcamy do zapoznania się z zakresem naszych usług, doświadczeniem zawodowym współpracujących z nami prawników oraz z cennikiem usług. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego, internetowego lub oczywiście bezpośredniego w siedzibie dogodnego dla Państwa biura.

Pomoc przed Sądem. Wsparcie dla dzielnicy Wola i Praga

Wola, Praga, Dobry, Adwokat

Nasi radcowie prawni jako pełnomocnicy prowadzą sprawy cywilne przed sądami wszystkich instancji w różnych częściach kraju. Zespół naszych prawników prowadzi również sprawy przed sądami administracyjnymi w zakresie dotyczącym naruszenia prawa przez organy administracji publicznej. Występujący w obronie praw i interesów Klienta radca prawny sporządza pisma wszczynające postępowanie sądowe, a także pisma procesowe w toku samego procesu. Z uwagi na istniejącą swobodę prowadzenia działalności gospodarczej oraz związane z tym możliwości zawierania umów z innymi firmami na terenie całego kraju nasi prawnicy oferują wsparcie w dowolnym miejscu na terenie Polski. Każdy współpracujący z nami radca prawny uczestniczy także w różnego rodzaju negocjacjach handlowych. Zespół prawników zachęca firmy z dzielnicy Ochota, Wola oraz Praga do stałej współpracy prawnej. W przypadku stałej obsługi prawnej koszty radcy prawnego w ramach wykonywanych przez niego usług w terenie są niższe.

Pomoc prawna dla dzielnicy Ochota, Praga i Wola. Kancelaria prawna online.

Adwokat, Praga, Wola, skuteczny

Mieszkańcy dzielnic Ochota, Praga i Wola mają możliwość skorzystania z porad prawnych na odległość (online). W rozmowie telefonicznej lub za pośrednictwem poczty elektronicznego prawnik lub radca prawny może ustalić stan sprawy i rozwiązać problem. Porady prawne online mogą pomóc w nieskomplikowanych sprawach. Z uwagi jednak np. na brak możliwości spotkania porada prawna online może okazać się jedyną formą wsparcia. Porady prawne online mogą obejmować sprawy cywilne, rodzinne (alimenty, spadki, rozwody), prawo administracyjne, prawo pracy (mobbing) lub prawo gospodarcze. Każdy z naszych prawników posiada długoletnią praktykę w zakresie doradztwa prawnego online. W razie konieczności Klienci dzielnic Wola, Ochota i Praga mogą skorzystać z pomocy przed sądem również w sprawach o rozwód czy alimenty. Nasz zespół dba o dobry i tani dojazd do lokalu w centrum miasta. Każdemu z nas zależy, aby zachować dobry i tani poziom komunikacji. Zapraszamy do współpracy firmy z Warszawy oraz dzielnic m.in. takich jak Wola, Praga czy Ochota.

Należyta staranność w zawodzie adwokata i radcy prawnego. Kim jest dobry prawnik? Pomoc prawna dla mieszkańców dzielnicy Ochota, Wola i Praga

Świadczenie jakichkolwiek usług w sferze gospodarczej wiąże się z koniecznością dochowania należytej staranności. Tym bardziej prawnik, radca prawny, czy adwokat, zobowiązany jest do dochowania w działaniu należytej staranności w wyższym stopniu, niż inni przedsiębiorcy. Zarówno bowiem adwokat jak i radca prawny to zawody zaufania publicznego. Z jednej strony to zatem przedsiębiorcy wykonujący usługi na zasadach wolnorynkowych. Z drugiej zaś strony, radca prawny i adwokat to osoby posiadające specyficzne uprawnienia, jak i obowiązki. Adwokat i radca prawny to osoby posiadające specjalistyczne wykształcenie. Zarówno radca prawny jak i adwokat zobowiązani są do wykonywania czynności zawodowych w oparciu o podwyższone zasady etyki. Warto ponownie podkreślić, iż świadczone przez radcę prawnego lub adwokata czynności wykonywane są w interesie publicznym. Zarówno zatem obowiązujące przepisy jak i zasady etyki radcy prawnego i adwokata, zobowiązują ich do wykonywania usług w sposób profesjonalny. Taki sposób wykonywania zleceń ma na celu przede wszystkim ochronę interesów Klienta. Klient zaś może uznać danego radcę prawnego lub adwokata za godnego polecenia. Każdy świadczący swoje usługi na rynku podmiot chce mieć nadzieję, że jego usługi znajdą uznanie, a zadowolony Klient poleci go innym osobom. Adwokat, radca prawny, notariusz, komornik, sędzia czy prokurator w ramach wykonywanych czynności życzyłby sobie utożsamiania przez Klientów, Obywateli, przełożonych jako dobry, skuteczny, godny zaufania. Niejeden adwokat czy radca prawny świadcząc usługi na rzecz osób fizyczny oraz firm zadaje sobie to właśnie pytanie. Czym charakteryzuje się dobry prawnik? Jak nim być? Co zrobić, aby nim pozostać? Czy dobry, skuteczny prawnik to ten, który dochowa należytej staranności?. Kiedy można tak stwierdzić? Jak należy rozumieć ten zwrot?. Ocena należytej staranności powinna być oceniana przez zaangażowanie i dbałość o wykonywane usługi. Nie ma jednak jednego wzorca, który mógłby pomóc w ocenie sytuacji. Taki wzorzec określa się z uwzględnieniem „staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju". Ochrona zaufania do partnerów w stosunkach gospodarczych wskazuje, aby przy określaniu tego wzorca zwracać uwagę na ogólnie podzielane w danej społeczności oczekiwania w zakresie danych usług. Stąd wzorce staranności odnoszące się np. dla lekarza czy właśnie prawnika. Zasadne wydaje się tu odniesienie do zasad należytej staranności. Z reguły formułowany jest on na poziomie przeciętnej staranności, jakiej można wymagać w danej sytuacji od przedsiębiorcy. Wszakazne jest baczenie, że chodzi o wykonanie konkretnego zobowiązania w danej sytuacji. Nie tylko zatem należy uwzględnić wymagania określone treścią zobowiązania, ale także szczególne warunki ich wykonania. Wzorzec należytej staranności prawnika - radcy prawnego czy adwokata musi uwzględnić zwiększone oczekiwania co do zawodowych kwalifikacji, co do jego wiedzy i praktycznych umiejętności skorzystania z niej. Przy ocenie należytej staranności nie można brać pod uwagę spełnienia przez prawnika wyłącznie obowiązków określonych ustawą. Obok fachowych kwalifikacji od radcy prawnego czy adwokata wymaga się większego zaangażowania w działaniach podjętych na rzecz Klienta. Chodzi o większą zapobiegliwość, dokładność, w stosunku do podmiotów, które nie wykonują zobowiązania w ramach swojej działalności gospodarczej. Nasza firma od wielu lat zapewnia firmom usługi księgowe połączone niejednokrotnie z usługami kadrowymi. W poszczególnych wypadkach usługi te wspierane są przez stałą lub doraźną obsługę prawną. Staramy się zapewnić dobry i tani dojazd do naszego lokalu po wschodniej i zachodniej części Warszawy. Księgowa wykonuje usługi księgowe dla firm jednoosobowych, spółek: cywilnych, prawa handlowego oraz dla wspólnot mieszkaniowych znajdujących się na terenie miasta w szczególności dla podmiotów z dzielnicy Wola, Ochota i Praga. Księgowość prowadzona jest przez prawnika posiadającego bogatą praktykę z zakresu rachunkowości. Księgowa posiada także licencję Ministerstwa Finansów na prowadzenie ksiąg rachunkowych. Księgowa wykonująca usługi księgowe jest również ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej. Zwiększa to jakość usług oraz zapewnia ich bezpieczeństwo. Zakres usług księgowej dotyczy m.in. doradztwa w zakładaniu działalności gospodarczej i redukcji kosztów jej prowadzenia, rozliczania ksiąg: rachunkowych, przychodów i rozchodów. Księgowa rozlicza również podatki VAT, CIT, PIT. Zachęcamy do współpracy firmy z miasta oraz dzielnic m.in. takich jak Wola, Ochota czy Praga. Księgowa zapewnia dobry i tani dojazd do naszego lokalu w centrum miasta. Oferujemy również tanie rozwiązanie w postaci porad prawnych online. Nasz prawnik lub radca prawny nawiąże współpracę z firmami spoza miasta Warszawa oraz z innych dzielnic niż Praga, Wola czy Ochota.

Adwokat a Radca prawny. Różnice w wykonywaniu zawodów. Radca dlal firm z dzielnic Praga, Wola czy Ochota

Wola, Praga, Dobry, Adwokat

Wykonywanie zawodu radcy prawnego unormowane jest w ustawie o radcach prawnych. Początkowo radca prawny miał na celu obsługę prawną firm. Z biegiem lat uprawnienia radców prawnych zaczęły się poszerzać. Od 2007 r. radcowie prawni mogli reprezentować swoich Klientów w postępowaniach dotyczących spraw rodzinnych. Od połowy 2015 r. radcowie mogą również świadczyć sądową pomoc prawną w zakresie prawa karnego. Radcy prawni mogą prowadzić samodzielną praktykę prawniczą w ramach działalności gospodarczej lub pozostawać w zatrudnieniu na umowach cywilnych lub w oparciu o umowę o pracę. Obowiązuje ich również kodeks etyki radcy prawnego zawierający zasady postępowania wobec Klientów oraz innych radców czy Organów takich jak np. Sąd. Zawód adwokata posiada starszą tradycję. Wykonywanie zawodu adwokata unormowane jest w ustawie o adwokaturze. Adwokat może prowadzić wszelkiego rodzaju sprawy. Zajmować zatem może się sprawami cywilnymi, administracyjnymi czy sprawami karnymi. Po zrównaniu się uprawnień radców prawnych oraz adwokatów zawody te mogą zasadniczo świadczyć tożsamy zakres spraw. Adwokat wykonujący usługi prawne może świadczyć je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Nie jest dopuszczalne zatrudnianie adwokata w ramach umowy o pracę. Adwokat zobowiązany jest także wykonywać swoją pracę w zgodzie z kodeksem etyki. Zarówno radca prawny jak i adwokat, aby wykonywać swoją pracę, muszą skończyć studia prawnicze i zdać egzamin uprawniający do wykonywania zawodu. Dla Klientów z dzielnicy Praga, Wola czy Ochota prowadzimy sprawy rozwodowe, jak również obsługę prawną firm. Nasz prawnik i radca prawny oferują pomoc z prawa rodzinnego. Możemy zaproponować wsparcie w zakresie sporządzenia pozwu lub wniosku dotyczącego dowolnej tematyki prawa rodzinnego. Klientom z dzielnicy Ochota, Wola lub Praga nasz prawnik oraz radca prawny zapewnia przede wszystkim pomoc w sprawach o rozwód, alimenty lub z zakresu sprawa spadkowego. Pomoc prawnika obejmuje poza sprawami rozwowodymi i alimentacyjnymi również inne zagadnienia np. ograniczenie władzy rodzicielskiej czy ustalenie kontaktów z dzieckiem. Tematyka spraw rodzinnych wymaga zasadniczo osobistego kontaktu z prawnikiem. Z tych względów dla Klientów z dzielnicy Ochota, Praga i Wola udostępniamy zapewniający komfort i poufność lokal w centrum miasta. W nagłych sytuacjach lub w przypadku braku możliwości osobistego skontaktowania się z radcą prawnym lub prawnikiem mieszkańcy dzielnicy Ochota, Wola i Praga mogą liczyć na porady prawne online za pośrednictwem telefonu lub Internetu. Możliwy jest przez to tani oraz dobry i skuteczny kontakt z prawnikiem. Osoby i rodziny z dzielnicy Ochota, Praga lub Wola mogą otrzymać wsparcie naszego prawnika również przy reprezentacji w sądach rodzinnych. Każdy nasz prawnik z uwagi na posiadanie praktyki w sporach z zakresu prawa pracy, oferuje kompleksowe wsparcie w sądach rodzinnych wszystkich instancji.

Radca prawny w windykacji. Wsparcie dla przedsiębiorców z dzielnicy Ochota, Wola i Praga

Adwokat, Praga, Wola, skuteczny

Nasz zespół prawników wspiera firmy z dzielnic Wola, Ochota oraz Praga w zakresie windykacji roszczeń. Priorytetowym działaniem są starania, aby odzyskać należne Klientowi roszczenia na drodze polubownych pertraktacji. W przypadku braku możliwości pozasądowego zakończenia sporu wybrany radca prawny kieruje sprawę na drogę postępowania sądowego wspierając Klienta w toku prowadzonego procesu we wszystkich instancjach sądowych. Po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia zaopatrzonego w klauzulę wykonalności prawnik, realizując wolę Mocodawcy przystępuje do realizacji swoich prawa poprzez wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Windykacja komornicza polega na sporządzeniu wniosku o wszczęcie egzekucji. Prawnik wskazuje w nim m.in. dane dłużnika, wierzyciela oraz przedmiot egzekucji. Windykacja komornicza wspierana jest przez naszych prawników w zakresie prowadzenia egzekucji z ruchomości, wynagrodzenia za pracę, z rachunków bankowych oraz z nieruchomości. W zakresie windykacji komorniczej zapewniamy Klientom z dzielnicy Praga, Wola czy Ochota sporządzanie wniosków o wszczęcie egzekucji wraz z konieczną do tego dokumentacją oraz kompleksową reprezentację radcy prawnego w tym postępowaniu. Gwarantujemy pełną kontrolę nad procesem egzekucji. Sporządzamy również wnioski o wyjawienie majątku i zapewniamy reprezentację radcy prawnego w tych postępowaniach. W razie potrzeby prawnik sporządza wnioski o upadłość dłużnika, o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez dłużnika oraz zawiadamia prokuraturę, izby skarbowe oraz inne instytucje lub urzędy itp. Zdarza się, że nierzetelni dłużnicy podejmują pewne działania, mające na celu zaniechanie spłaty długu, które są jednocześnie sprzeczne z prawem. W celu uznania za bezskuteczną czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem naszych klientów nasz prawnik występuje z tzw. powództwem pauliańskim przeciwko osobie trzeciej, która wskutek tej czynności uzyskała korzyść majątkową. W uzasadnionych sytuacjach kancelaria prawna zawiadamia także organy ścigania o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Każdy z wierzycieli działających na terenie dzielnicy Praga, Ochota lub Wola może bowiem żądać w takiej sytuacji uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć. W przypadku bezskuteczności egzekucji komorniczej korzystamy z innych instytucji prawnych mających na celu doprowadzenie do ostatecznego ujawnienia majątku dłużnika oraz wyegzekwowania należnych Klientom wierzytelności. Współpracujemy z rzetelnymi Komornikami, dla których ważny jest skuteczny przebieg egzekucji komorniczej. Zachęcamy Klientów z dzielnicy Wola, Ochota czy Praga to kontaktu z naszymi prawnikami w dogodnej dla nich lokalizacji na terenie Warszawy. Postępowania komornicze prowadzimy na terenie całego kraju.

Dobry prawnik czy nie? Adwokat czy radca prawny? Sumienność i wiedza. Stała obsługa prawna dla przedsiębiorców z dzielnicy Praga, Wola lub Ochota

Wykonując na przestrzeni kilku lat setki usług dla Klientów z dzielnicy Praga, Wola czy Ochota twierdzimy, iż ocena należytej staranności winna uwzględniać zawodowy charakter tej działalności. Kiedy możemy uznać, że ten prawnik jest dobry, że ten prawnik nie zawiedzie? Według nas profesjonalizm prawnika wykazują przede wszystkim dwie cechy: postępowaniu zgodnym z regułami fachowej wiedzy oraz sumienność. Reprezentując konkretnego Klienta z dzielnicy Praga, Ochota czy Wola w sądzie, czy też udzielając telefonicznie konkretnej porady prawnej dla Klienta, każdy współpracujący z nami prawnik pamięta o konieczności dochowania należytej staranności. Świadcząc usługi na rzecz Klientów z dzielnicy Praga, Wola czy Ochota staramy się dokładać w każdym naszym działaniu najwyższego stopnia staranności. Bardzo cenimy sobie, iż Klienci zwracają się do nas z prośbą o pomoc. Obdarzają nas przez to zaufaniem. Ważne jest zatem to, aby tego zaufania nie zawieść i aby sprostać nadziejom Klienta na korzystny dla niego efekt końcowy sprawy. Świadcząc usługi wykonujemy szereg czynności zarówno dla podmiotów gospodarczych działających na terenie dzielnic Praga, Wola, jak również dla mieszkańców dzielnicy Ochota. Opiniując każdą umowę dla naszego kontrahenta czy negocjując dla obsługiwanego podmiotu korzystne warunki umowne staramy się uzyskać w oczach Klienta ocenę dobrego prawnika. Z należytą starannością prowadzimy również sprawy dla mieszkańców. Angażujemy się w prowadzone spory rozwodowe. Analizujemy orzecznictwo dla skomplikowanych spraw o mobing. Wykonując swój zawód poprzez udzielanie naszym Klientom z dzielnicy Wola, Praga czy Ochota porad prawnych, świadczenie na ich rzeczy usług księgowych, sporządzając pozwy oraz inne pisma procesowe dla firm z dzielnicy Praga, Ochota czy Wola pamiętamy, iż spoczywa na nas odpowiedzialność. Każdy nasz prawnik stara się doceniać to, iż obdarzono go zaufaniem. Powierzono nam prywatny problem, licząc, że uda nam się go rozwiązać. Dobry prawnik, zatem to nie tylko ktoś, kto dobrze zna przepisy prawne i zastosuje je w praktyce. Dobry prawnik to ten, który godnie reprezentuje swój zawód i przestrzega zasad etyki Ale dobry prawnik to również ten, kto wspiera Klienta w trudnej sytuacji i podchodzi do zaistniałego problemu nie tylko formalnie, lecz z empatią i zaangażowaniem dąży do dobrego dla Klienta zakończenia sprawy. Czy te cechy wystarczą, abyśmy mogli powiedzieć – ten prawnik jest dobry? Nie. W obecnych czasach, jak w każdej dziedzinie konieczny jest rozwój. Nie mowa tutaj jednak jedynie o rozwoju merytorycznym. Ważne są też inne umiejętności, od których posiadania ten dobry prawnik utrzyma się na rynku i udzieli wsparcia prawnego innym Klientom. Wyraźniej widać to w większych miastach, gdzie konkurencja jest spora. Czy jesteśmy dobrymi prawnikami? Nie sposób nam to oceniać. Z pewnością dążymy do jak najwyższych standardów w działaniu dążąc do idealnego wzorca dobrego prawnika. Dbamy o jasny i konkretny przekaz udzielanych przez nas informacji, aby były zawsze zrozumiałe dla Klienta. Z Klientem jesteśmy w bieżącym kontakcie starając się pomóc mu w najtrudniejszych chwilach. Przedstawiamy sprawy z różnych punktów widzenia, aby wskazać inne szanse na rozwiązanie sprawy. Proponujemy elastyczne godziny pracy i wynagrodzenia oraz wskazujemy jasne i czytelne zasady wynagradzania. Na pomoc naszego prawnika mogą również liczyć przedsiębiorcy. Za sprawą pracy swoich prawników zapewniamy usługi takie jak obsługa prawna firm działających na terenie dzielnicy Wola i Praga. Zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie opiniowania umów, negocjacji, sporządzania wszelkiego rodzaju pism. Kancelaria poprzez swoich prawników zapewnia także wsparcie przed sądem. Radca prawny reprezentuje Klientów przed sądem również poza granicami miasta. Obsługa prawna możliwa jest również dla firm takich jak stowarzyszenia czy fundacje, wspólnoty mieszkaniowe, spółki lub innego rodzaju firmy działające na terenie m.in. dzielnic Wola czy Praga. Wspieramy firmy angażując się w w negocjacje biznesowe. Gdy firma zleci usługę, obsługa prawna firmy może mieć miejsce w terenie. W razie potrzeby prawnik czy radca prawny zapewnia pomoc w ustalonym miejscu udzielając fachowej porady prawnej. W nagłych wypadkach radca prawny czy prawnik oferuje także tani kontakt w postaci online. Umożliwia to Klientom np. z dzielnicy Wola lub Praga podejmującym z nami współpracę tanie koszty prowadzenia firmy. Zapewniamy Klientom dobry kontakt i komunikację. Lokal do spotkań znajduje się w centrum miasta. Tani i dobry dojazd obejmuje Klientów ze wszystkich dzielnic. Zapraszamy do stałej lub cyklicznej współpracy spółki i wspólnoty spoza dzielnic Praga czy Wola.