Zespół współpracujących prawników

Z Kancelarią współpracuje grupa prawników. Są to osoby posiadające tytuł radcy prawnego. Każdy z niżej wymienionych prawników współpracuje z innymi kancelariami oraz w ramach dozwolonej prawem współpracy obsługuje pod względem prawnym przedsiębiorców. Wszyscy prawnicy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej firm, czy też reprezentacji sądowej przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Każdy radca prawny zapewnia profesjonalne porady prawne oraz kompleksowe wsparcie w zakresie zgłoszonego problemu. Każdy Klient decydujący się na pomoc prawną może być pewien, że dany prawnik lub radca prawny dołoży wszelkich starań, aby rozwiązać z należytą starannością przedstawiony przez Klienta problem. Radca prawny zapewnia poufność przekazywanych informacji. Porady prawne jak również usługi księgowe są świadczone przez prawnika nie będącego członkiem samorządów prawniczych. Mimo to stara się on spełniać wszelkie wymogi analogicznie do wymogów współpracujących ze sobą profesjonalnych prawników. Księgowa wykonująca swoje czynności również posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Bezpłatne informacje w zakresie cen są dostępne w cenniku usług oraz telefonicznie lub za pośrednictwem sieci Internet.

Elżbieta Kliman-Rola - Prawnik, Księgowa

Wola, Ochota, Dobry, Prawnik

Ukończyła pięcioletnie magisterskie studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Jest również absolwentem Podyplomowych Studiów z zakresu finansów i rachunkowości na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Doświadczenie zawodowe dotyczące prowadzenia usług księgowo - rachunkowych zdobyła w trakcie zatrudnienia w sektorze publicznym jak i prywatnym w instytucjach na terenie miasta Warszawa. W oparciu o licencję Ministerstwa Finansów w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (poz. 50803) zapewnia rzetelną obsługę księgową. Prowadzona przez nią działalność w ramach Kancelarii dotyczy aspektu usług księgowych oraz obsługi prawnej. Posiada szczególną wiedzę m.in. w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, ksiąg przychodów i rozchodów, rozliczaniu podat­ku VAT, CIT, PIT. Udzielane przez nią porady prawne dotyczą w szczególności: prawa pracy oraz opiniowania umów gospodarczych. Specjalizuje się w obsłudze firm zajmujących się sektorem budowlanym oraz dystrybucją towarów.

Monika Kwiatek - Radca prawny

Wola, Ochota, Dobry, Prawnik

Ukończyła pięcioletnie magisterskie studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. W trakcie studiów odbyła roczne stypendium naukowe na Uniwersytecie w Utrechcie na Wydziale Prawa (Holandia). Na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego ukończyła Podyplomowe Studium z zakresu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Na swoim koncie mam publikacje tematyczne i branżowe w prestiżowych czasopismach np. Harward Business Review, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna. Biegle posługuje się językiem angielskim oraz niemieckim. Karierę zawodową rozpoczęła w renomowanej międzynarodowej firmie konsultingowej Ernst & Young gdzie nabrała duże doświadczenie w obsłudze zarówno polskich jak i zagranicznych podmiotów gospodarczych. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pracy jako prawnik w międzynarodowej firmie produkcyjnej z branży maszynowej. Doświadczenie zawodowe w dziedzinie m.in. prawa cywilnego, w tym prawa rodzinnego, spadkowego oraz handlowego zdobywała w trakcie współpracy z kancelariami prawniczymi.

Piotr Rola - Radca prawny

Prawnik, Ochota, Wola, skuteczny

Ukończył pięcioletnie magisterskie studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również Podyplomowe Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie Prawa Spółek. Członiek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Arbiter w Krajowym Sądzie Arbitrażowym w Warszawie. Służy wieloletnim doświadczeniem zawodowym z zakresu doradztwa prawnego. Nabył je podczas pracy w organach samorządowej i rządowej administracji publicznej, w kancelariach prawnych i innych gałęziach sektora prywatnego. Dysponuje doświadczeniem prawnym uzyskanym w trakcie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Autor ok. 500 publikacji prawnych. W ramach współpracy z Kancelarią zajmuje się sprawami z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego: spadkowego, rodzinnego, konsumenckiego, lokalowego oraz prawa pracy, a także reprezentacją przedsiębiorców i osób fizycznych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

Michał Kowalik - Adwokat

Prawnik, Ochota, Wola, skuteczny

Ukończył pięcioletnie magisterskie studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu materialnego oraz procesowego prawa karnego, które nabył podczas pracy w szeroko rozumianej administracji rządowej oraz w organach ścigania. Bogate doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy w wielu instytujach państwowych umożliwia spojrzenie mu na każdą sprawę z wielu punktów widzenia co jest istotne w planowaniu strategii procesowej każdej sprawy. W ramach prowadzenia spraw z zakresu prawa karnego występuje jako obrońca podejrzanych i oskarżonych lub jako pełnomocnik pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych. W ramach prowadzonej praktyki adwokackiej zapewnia wnikliwą analizę stanu faktycznego i profesjonalne skonstruowanie linii obrony bądź oskarżenia. Swoje usługi świadczy przed sądami karnymi wszystkich instancji oraz również na widzeniach w aresztach czy zakładach karnych. Biegle posługuje się językiem angielskim i arabskim.